ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โรงเรียนวัดสุขกรได้จัดงาน วันแห่งความสำเร็จ ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนวัดสุขกรได้จัดงาน วันแห่งความสำเร็จ ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน ที่จบหลักสูตรการศึกษา ได้แก่ อนุบาลชั้นปีที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาภาคบังคับตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมจำนวนทั้งสิ้น 75 คน ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดสุขกร เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดสุขกร ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2560 โดยมี นางสาวนวลอนงค์ วงษ์เพ็ชร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานในพิธี คณะครูและผู้ปกครองนักเรียนมาร่วมงาน มีตัวแทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กล่าวความรู้สึกที่แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครู มีการเลี้ยงรับประทานอาหารสำหรับนักเรียนที่จบ การถ่ายภาพหมู่และการถ่ายภาพตามซุ้มถ่ายรูปที่ทางคณะครูได้จัดเตรียมไว้ให้นักเรียนได้ถ่ายรูปร่วมกัน
โพสเมื่อ : 14 เม.ย. 2561,23:47   อ่าน 54 ครั้ง