มาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาการ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.14 MB
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานบุคคล
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 197.24 KB
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานทั่วไป
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 265.83 KB
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานงบประมาณ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 592.08 KB